Psychotherapie

Wat is interactionele vormgeving?


Interactionele vormgeving is een eclectisch model van verschillende therapeutische stromingen. Gedurende de vierjarige opleiding worden we bekend gemaakt met technieken van de cognitieve gedragstherapie, de systeemtherapie, de psychodynamische therapie, de contextuele therapie, cognitieve gedragstherapie en de gestalttherapie. Niet alleen de diverse gesprekstechnieken komen aan bod , maar ook de methodieken om de lichaamstaal en -symptomen beter te leren begrijpen. Deze modellen komen uit de NLP, de bio energetica en de transpersoonlijke therapiën.

 

Dit alles wordt dan een integratief model, wat ook bekend staat onder de naam integratieve psychotherapie. Het kwadrant van Ken wilber vormt een rode draad in mijn stijl als therapeut maar ook in mijn eigen persoonlijjke ontwikkeling.

De term interactionele vormgeving staat voor het feit dat de interactie tussen de therapeut en de cliënt voorop staat.

Een gesprek is een steeds heen en weer gaan van feedback en verhalen tussen twee partijen.


Als therapeut in de interactionele vormgeving neem je de invalshoek van de cliënt. Ik werk contextueel en systemisch bij zowel individuele therapie als relatietherapie.

Psychotherapie

Peggy van Looveren


Ik volgde na mijn Bachelor in de psychologie een aanvullende opleiding tot psychotherapeut in de interactionele vormgeving.Ondertussen werk ik al twaalf jaar individueel met cliënten en

is er een succesvolle samenwerking ontstaan met diverse artsen en bedrijven.

 

Als lid van het VVTIV, beroepsvereniging voor psychotherapeuten, volg ik regelmatig bijscholingen om op de hoogte te zijn van de nieuwste methodieken.

 

Omdat er steeds meer sprake is van Burn-outs vond ik een synergie tussen psychotherapie en bedrijfscoaching een belangrijke stap voorwaarts naar een globale ontwikkeling.

 


Brainspotting


Brainspotting is een effectieve therapievorm die zich richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij net die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn ( gesprekstherapie) onttrekken.


Het is een laagdrempelige, lichaamsgerichte invalshoek voor de verwerking van angsstoornissen, stress gerelateerde klachten, hechtingsproblematieken, verslavingen en andere blokkades die ons functioneren negatief beinvloeden.


Brainspotting laat zich uitstekend combineren met andere therapievormen en past daarom perfect in onze integratieve aanpak. Net zoals bij EMDR worden linker - en rechter hemisfeer geprikkeld om een optimale verwerking te bekomen. Brainspotting lijkt de communicatie tussen het sympatische en het parasympatische te bevorderen. Trauma heeft het verwerkingsvermogen van de hersenen overbelast waardoor delen van de onverwerkte ervaringen "blijven steken". Een brainspot wordt gezien als een oogpositie die in verband staat met de fysiologische capsule waarin die traumatische herinnering is opgelagen en bewaart. Dankzij het gebruik van brainspotting kan de neuroplasticiteit zijn werk doen. (Dr. David Grand) 

Tarieven


Bij psychotherapie hanteert body en talk de volgende tarieven:


Individueel 50 minuten 60 euro


Relatietherapie 50 minuten 70 euro


Relaxatie 50 minuten 60 euro


Relaxatie 30 minuten 40 euroJongeren tot 25 jaar die kindergeld gerechtigd zijn kunnen een tegemoetkoming van de mutualiteiten verkrijgen.

Sinds kort kunnen ook volwassenen genieten van een tussenkomst.

Voor meer info contacteer uw mutaliteit.body en talk


body en talk helpt bij de ontwikkeling van een betere verbinding met zichzelf, de natuur en de wereld.


Contact

body en talk

Eethuisstraat 73

2900 Schoten


Peggy@bodyentalk.be


+32(0) 475 94 40 77


Contact momenten


Maak een persoonlijk afspraak

via mail of telefoon.


Tarieven


Klik op het onderdeel waar je het tarief over wil weten: psychotherapie - coaching en opleidingen© Copyright. All Rights Reserved.