Psychotherapie: als het even niet meer lukt

Professionele hulp als je het zelf niet meer opgelost krijgt


Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Met zichzelf, met het verleden, met de toekomst, met gezinsleden, met collega’s op het werk, met de partner. We zoeken in eerste instantie hulp bij de mensen rondom ons. Maar soms is dat niet genoeg en raak je maar niet uit die vicieuze cirkel van nare gedachten en je slecht voelen. Dat is het moment om professionele hulp in te schakelen.


Verschillende klachten en problemen: waar zit jij mee?


     burn-out en bore-out

✓   depressie

✓   stressklachten

✓   hoogsensitiviteit

✓   gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld en faalangst

✓   zingevingsvragen, identiteitscrisis, midlifecrisis

✓   angsten en fobieën

✓   rouw en verlies

✓   psychosomatische klachten (hyperventilatie, hoofdpijn, darmklachten)

✓   trauma en posttraumatische stress

✓   relationele problemen

✓   geen verbinding voelen met de wereld rond je

✓   identiteitscrisis en innerlijke conflicten

✓   communicatieproblemen

Jouw verhaal zonder oordeel


En deze lijst kan je misschien zelf aanvullen met hetgeen waar jij mee worstelt. Iedere problematiek is anders en iedere persoon is uniek. Ik luister naar je verhaal zonder oordeel en help je op een manier die aansluit bij wie je bent en wat je nu nodig hebt.


Integratieve psychotherapie


Daarvoor maak ik gebruik van integratieve psychotherapie en lichaamsgerichte therapie. Het komt erop neer dat ik verschillende soorten therapie gebruik en combineer, afhankelijk van jouw situatie, problematiek en persoonlijkheid. Samen kiezen we die vormen van therapie die jou het best zullen helpen.

Verschillende therapieën en stromingen


Zo maak ik gebruik van therapeutische methodieken zoals cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR, systeemtherapie, psycho dynamische therapie, contextuele therapie, gestalttherapie,…
Dat combineer ik met lichaamswerk om de lichaamstaal en de lichamelijke symptomen van je klachten beter te begrijpen. 

Vanuit jouw invalshoek


Ik werk steeds vanuit jouw invalshoek. Daarrond gaan we in interactie: daarom wordt deze vorm van therapie ook interactionele vormgeving genoemd. Die interactie staat centraal. Onze verhalen en feedback gaan heen en weer. We geven vorm aan de interactie en tegelijk werken we aan je welzijn.

Burn-out: een veelvoorkomend probleem


Heel wat mensen lijden vandaag de dag onder een burn-out of een andere zogenaamde welvaartsziekte zoals fybromyalgie, CVS, lekkende darmsyndroom, … Ze ‘moeten’ zoveel: een carrière combineren met een druk gezinsleven, een sociaal leven, zorg voor een zorgbehoevende ouder,… Het is een combinatie van gebeurtenissen en keuzes die op een bepaald moment de emmer laten overlopen.

 

Je lichaam legt je letterlijk lam en zorgt ervoor dat je vanzelf ‘stopt’ met wat je bezig was. Omdat het schadelijk voor je is, omdat er iets moet veranderen, omdat het tijd is om een andere weg in te slaan.

Handvaten om sterker in het leven te staan


Tijdens je interactionele therapie zoeken we samen een uitweg naar een andere manier van leven. Ik reik je handvaten aan die je anders, sterker en beter in het leven laten staan. Vaak is een combinatie met meer lichaamsgerichte therapie aangewezen en doeltreffend. Hieronder enkele voorbeelden van therapieën en systemen:

Gestalttherapie of stoelentherapie


Deze therapie laat je verschillende subpersoonlijkheden met elkaar in dialoog gaan. Je maakt gebruik van een lege stoel waar een denkbeeldige persoon zit. Daarna neem je zelf die stoel in en reageer je vanuit die positie. Je krijgt zo inzicht in je gehele persoonlijkheid en je ontdekt ruimte om los te laten. 

Voice dialogue of ronde-tafel-techniek


Deze therapeutische methode gaat ervan uit dat je als persoon uit heel wat ikken bestaat. De ene ik speelt een grotere rol dan de andere. Sommigen ikken komen te weinig aan bod, andere teveel. Hoe beter je die ikken leert kennen, hoe beter je functioneert. Je leert het overkoepelend geheel beter zien, maar tegelijk ook de deelaspecten van je persoon. Je maakt zo bewustere keuzes en leert bepaalde ikken in te zetten in bepaalde situaties.

EMDR en Brainspotting


EMDR  is een heel effectieve en laagdrempelige methode om trauma’s te verwerken. Het is wetenschappelijk onderbouwd en  heel efficiënt in de aanpak van verslaving, angststoornissen, stress gerelateerde klachten, hechtingsproblematieken en andere blokkades.

 

Bij EMDR worden de linker- en rechterhersenhelft geprikkeld (BLS) terwijl er vrije associaties gebeuren om zo het trauma of een andere blokkade op te heffen.


Bij Brainspotting, wat groeide vanuit de EMDR, wordt het brein enkel auditief bilateraal gestimuleerd ( met hoofdtelefoon) Het trauma of de angst kan werkelijk vast zitten op éénn bepaalde plek in het brein en die plek wordt door een specifieke oogpositie telkens weer geprikkeld. Met Brainspotting viseren we die plek en koppelen we ze los van het trauma, de angst, de verslaving, …

Tarieven psychotherapie/ coaching


✓  individuele therapie 50 min: € 75

✓  relatietherapie 50 min: € 90

✓  relaxatie 50 min: € 75

✓  hypnose per sessie: € 130

Coaching ter plaatse: € 95/u  excl btw

Coaching op locatie : € 150/u excl  btw

✓  bij een annulatie minder dan 24 uur zal de volledige sessie in rekening worden gebracht.


Terugbetaling door de mutualiteit


Heel wat ziekenfondsen voorzien ook in een tussenkomst voor psychotherapie. Informeer bij je mutualiteit voor de exacte tarieven van terugbetaling. Die verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Heb je vragen of meteen een gesprek inplannen?

Bel +32 475 94 40 77 of stuur een mailtje