Kwadrant van wilber

Wilber

Individuele Ontwikkeling


Een individuele ontwikkeling gebeurt meestal door een integratie van verschillende dingen tegelijk. Om het in de taal van Wilber te zeggen: "we moeten de vier kwadranten beleven en integreren (eigen maken) om zichzelf te kunnen overstijgen".


Als voorbeeld zullen we ons een kind van één jaar oud voorstellen: Als het kind de behoefte voelt om te gaan lopen ( links boven) dan zal het ook moeten beschikken over de juiste motorische eigenschappen ( rechts boven), tegelijkertijd moet het zich ook bevinden in een cultuur waar het gemotiveerd zal worden om te lopen (links onder) en ook beschikken over de mogelijkheden en begeleiding om te kunnen lopen ( rechts onder). Pas als alle vier de "ingrediënten", aanwezig zijn zal het kind zichzelf kunnen overstijgen en gaan lopen.


Bij individuele ontwikkeling (zowel coaching als psychotherapie) zoeken we samen naar het missende kwadrant of de dynamieken die ontstaan zijn vanuit een kwadrant.


(Ken wilber.een beknopte geschiedenis van alles)Wilber

Teamontwikkeling


Ook in teamontwikkeling brengt het kwadrant van Wilber enige duidelijkheid. De complexiteit om een cultuur of gedrag te veranderen gaat eveneens gepaard met de integratie van dynamieken op 4 niveaus.


Als voorbeeld nemen we de manager die de overtuiging heeft dat medewerkers vooral gemotiveerd worden door geld en erkenning (links boven), dan zal hij kiezen voor een organisatievorm gebaseerd op een topdown aansturing, prestatiebeloning en veel controle ( rechts onder). Het gevolg is dat de medewerkers zich vervreemd gaan voelen van de organisatie, de regels gaan omzeilen en zich gaan inzetten voor hun eigen belang (rechts boven), en dat leidt dan weer tot een cultuur van interne competitie en weinig samenwerking (links onder).


Om iets in de deze dynamiek te veranderen zal men dus in één van de kwadranten een wijziging aanbrengen die de andere kwadranten positief kan beinvloeden.


(Laloux. Reinventing organistions)body en talk


body en talk helpt bij de ontwikkeling van een betere verbinding met zichzelf, de natuur en de wereld.


Contact

body en talk

Eethuisstraat 73

2900 Schoten


Peggy@bodyentalk.be


+32(0) 475 94 40 77


Contact momenten


Maak een persoonlijk afspraak

via mail of telefoon.


Tarieven


Klik op het onderdeel waar je het tarief over wil weten: psychotherapie - coaching en opleidingen© Copyright. All Rights Reserved.